Entry ZYMMO00358 (Q5NQE9)

B Zymomonas mobilis subsp. mobilis (strain ATCC 31821 / ZM4 / CP4)