Entry TREME06476 (fgeneshTM_kg.2_#_205)

E Tremella mesenterica