Entry THIHE05022 (fgenesh_kz1_kg.chrom)

E Thielavia heterothallica