Entry SERID05204 (G4TIU7)

E Serendipita indica (strain DSM 11827)