Entry SERID02686 (G4TBV3)

E Serendipita indica (strain DSM 11827)