Entry PSYIN02810 (URE1_PSYIN)

B Psychromonas ingrahamii (strain 37)