Entry PSYIN00365 (Y381_PSYIN)

B Psychromonas ingrahamii (strain 37)