Entry PSYCK01688 (LPXD_PSYCK)

B Psychrobacter cryohalolentis (strain K5)