Entry OCHA402807 (A6X2V8)

B Ochrobactrum anthropi (strain ATCC 49188 / DSM 6882 / JCM 21032 / NBRC 15819 / NCTC 12168)