Entry ASHGO00615 (SEC14_ASHGO)

E Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056)