HOG:B0570327 with 3 members (cAMP-dependent protein kinase inhibitor)

Gnathostomata / Euteleostomi / Neopterygii / Teleostei / Clupeocephala / Otophysi / Cyprinoidei
Select a TabArrow
logo-oma-o