HOG:B0561120 with 1 members (TBK1 binding protein 1)

Euteleostomi / Sarcopterygii / Tetrapoda / Amniota / Sauria / Lepidosauria / Episquamata / Toxicofera
Select a TabArrow
Protein ID Cross reference Domain Architectures Taxon